Pedagogický sbor

Vedení školy:

Mgr. Jitka Beranová ředitelka školy
Ing. Yvona Rybová zástupkyně ředitele

Učitelé:

Mgr. Olga Pokorná 1. třída
Mgr. Andrea Ježková 2. třída
Mgr. Hana Zpěváková 3. třída
Mgr. Ivana Moravcová 4. třída
Mgr. Dana Kačerovská 5. třída
Mgr. Lucie Dulkajová 6. třída, Ma-Ov
Mgr. Eva Krsková 7. třída, Z-Ov
PaedDr. Olga Liprová 8. třída, Čj-Ov
Mgr. Marie Faltejsková 9. třída, Aj
Mgr. Zdeňka Pupíková Ma-Fy
Mgr. Renata Paďourová Př-Tv
Mgr. Drahuše Rejentová Hv
Mgr. Zdena Havlíčková Čj-D
Petra Applová asistentka pedagoga
Jana Zálužanská asistentka pedagoga
Petra Boháčová asistentka pedagoga

Školní družina:

Věra Balcarová vedoucí ŠD
Monika Sklenářová vychovatelka

Správní zaměstnanci:

Petra Formánková školnice
Pavla Mikulová uklízečka
Marie Nováková uklízečka
Věra Stejskalová ekonomka